NHO CABERNET SAUVIGNON TẠI CALIFORNIA

Là thành phần chính của một số loại rượu vang nổi tiếng nhất thế giới, nho Cabernet Sauvignon thường được gọi là vua của các loại rượu vang đỏ. Điều này chắc chắn đúng ở California, nơi mà các chai vang có sự phối trộn giữa nho Cabernet Sauvignon, nho Merlot và nho Cabernet Franc…

Published
Categorized as Journal